Nagroda Nobla w dziedzinie chemii

1996 Robert Curl, Sir Harold Kroto, Richard Smalley

Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 1996 roku otrzymali Robert Curl, Sir Harold Kroto oraz Richard Smalley. Zostali oni uhonorowani za odkrycie nowej odmiany węgla. Mowa tutaj o fulerenach. Robert Floyd Curl Jr jest chemikiem amerykańskim. Urodził się […]

1995 Paul Crutzen, Mario Molina, F. Sherwood Rowland

W 1995 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymali Paul Crutzen, Mario Molina oraz F. Sherwood Rowland. Zostali oni docenieni przez komitet noblowski za badania reakcji zachodzących w atmosferze. Mowa tutaj między innymi o procesach destrukcji warstwy ozonowej. Paul Josef […]

1994 George Olah

W 1994 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymał George Olah. Nagrodę otrzymał w uznaniu za swoje pionierskie badania karbokationów, a także roli, jaką odgrywają w reakcjach chemicznych węglowodorów. George Andrew Olah jest amerykańskim chemikiem pochodzenia węgierskiego. […]

1993 Kary Mullis, Michael Smith

W roku1993 Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymali Kary Mullis oraz Michael Smith. Komitet przyznający Nagrodę Nobla docenił ich prace i odkrycia dotyczące metody ukierunkowanej mutagenezy i reakcji łańcuchowej polimerazy. Michael Smith był chemikiem kanadyjskim pochodzenia brytyjskiego. […]

1992 Rudolph Marcus

Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 1992 roku otrzymał Rudolph Marcus. Został on w ten sposób doceniony za jego wkład w teorię reakcji przeniesienia elektronu w układach chemicznych. Rudolph Arthur Marcus jest amerykańskim chemikiem. Urodził się 21 lipca 1923 […]

1991 Richard R. Erns

Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 1991 roku otrzymał Richard R. Ernst. Został on uhonorowany za swój ewidentny wkład w rozwój metodologii wysokorozdzielczej spektroskopii NMR (magnetyczny rezonans jądrowy). Richard Robert Ernst jest chemikiem szwajcarskim. Urodził się 14 […]

1990 Elias James Corey

Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 1990 roku otrzymał Elias James Corey. Komisja noblowska przyznała mu owo prestiżowe wyróżnienie w 1990 roku za jego wkład w rozwój teorii metodologii syntezy organicznej. Elias James Corey to amerykański chemik. […]

1989 Sidney Altman, Thomas Robert Cech

Nagrodę Nobla otrzymali Sidney Altman i Thomas Robert Cech za odkrycie katalitycznych właściwości RNA. W 1989 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymali Sidney Altman i Thomas Robert Cech. Komisja przyznająca nagrodę uhonorowała ich za […]

1988 Johann Deisenhofer, Robert Huber i Hartmut Michel

Nagrodę otrzymali Johann Deisenhofer, Robert Huber i Hartmut Michel za opracowanie trójwymiarowej struktury centrum reakcji fotosyntetycznej bakterii. W 1988 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymali Johann Deisenhofer, Robert Huber i Hartmut Michel. Komisja przyznająca […]

1987 Donald James Cram, Jean-Marie Lehn, Charles John Pedersen

Nagrodę otrzymali Donald James Cram, Jean-Marie Lehn i Charles John Pedersen „za rozwinięcie i zastosowanie cząsteczek o szczególnie selektywnych oddziaływaniach zależnych od struktury”. W 1987 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymali Donald James Cram, […]