Nagroda Nobla w dziedzinie chemii

2006 Roger D. Kornberg

Nagrodę otrzymał Roger David Kornberg za badania nad molekularnym mechanizmem transkrypcji w komórkach eukariotycznych. W 2006 roku Nagrodą Nobla został uhonorowany Roger David Kornberg. Uznanie zyskały jego badania nad mechanizmem molekularnym rządzącym transkrypcją w komórkach […]

2005 Yves Chauvin, Robert H. Grubbs, Richard R. Schrock

Nagrodę otrzymali Yves Chauvin, Robert Howard Grubbs i Richard Royce Schrock za badania nad reakcjami metatezy olefin. W 2005 roku Nagroda Nobla przypadła w udziale trzem naukowcom. Byli to Yves Chauvin, Robert Howard Grubbs i […]

2004 Aaron Ciechanover, Avram Hershko, Irwin Rose

Nagrodę otrzymali Aaron Ciechanover, Avram Hershko i Irwin Rose za odkrycie, jaką role spełniają ubikwityny w degradacji białek. W 2004 roku Nagroda Nobla w dziedzinie chemii trafiła w ręce trójki naukowców. Byli nimi Aaron Ciechanover, […]

2003 Peter Agre, Roderick MacKinnon

Nagrodę otrzymali Peter Agre i Roderick MacKinnon za badania nad kanałami błon komórkowych. W 2003 roku Nagroda Nobla trafiła do rąk Petera Agre i Rodericka MacKinnona. Komitet noblowski postanowił uhonorować ich tą prestiżową nagrodą za […]

2002 John B. Fenn, Koichi Tanaka, Kurt Wüthrich

Nagrodę otrzymali Kurt Wüthrich, John B. Fenn i Koichi Tanaka za badania nad białkami. W 2002 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymało trzech naukowców. Byli to Kurt Wüthrich, John B. Fenn i Koichi Tanaka. […]

2001 William S. Knowles, Ryoji Noyori, K. Barry Sharpless

Nagrodę otrzymali William S. Knowles, Ry?ji Noyori oraz Karl Barry Sharpless za swoje prace nad katalizą asymetryczną. W 2001 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymało trzech naukowców. Byli to William S. Knowles, Ry?ji Noyori […]

2000 Alan J. Heeger, Alan G. MacDiarmid, Hideki Shirakawa

Nagrodę otrzymali Alan J. Heeger, Alan G. MacDiarmid oraz Hideki Shirakawa za odkrycie polimerów, które przewodzą prąd elektryczny. W 2000 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymało trzech naukowców. Byli to J. Heeger, Alan G. […]

1999 Ahmed Hassan Zewail

Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 1999 roku otrzymał Ahmed Zewail. Został on doceniony przez komitet noblowski za swoje badania nad przejściowymi stanami reakcji chemicznych przy użyciu spektroskopii femtosekundowej. Ahmed Hassan Zewail to amerykański chemik pochodzenia egipskiego. Urodził […]

1998 Walter Kohn, John Pople

Nagrodę w dziedzinie chemii w 1998 roku otrzymali Walter Kohn oraz John Pople. Walter Kohn został uhonorowany przez komitet noblowski za swój wkład w rozwój teorii funkcjonału gęstości. John Pople został nagrodzony za rozwój metod obliczeniowych w […]

1997 Paul Boyer, John Walker, Jens Skou

W 1997 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymali Paul Boyer oraz John Walker. Zostali oni nagrodzeni za wyjaśnienie mechanizmu enzymatycznego syntezy kwasu adenozynotrifosforowego. Oprócz wspomnianych wyżej naukowców Nagrodę Nobla otrzymał również Jens Skou za odkrycie pierwszego enzymu przenoszącego jony. […]