1996 Robert Curl, Sir Harold Kroto, Richard Smalley

Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 1996 roku otrzymali Robert Curl, Sir Harold Kroto oraz Richard Smalley. Zostali oni uhonorowani za odkrycie nowej odmiany węgla. Mowa tutaj o fulerenach.

Robert Floyd Curl Jr jest chemikiem amerykańskim. Urodził się 23 sierpnia 1933 roku w Alice w Teksasie (USA). W 1967 roku został profesorem Rice University w Houston. Jego badania dotyczyły miedzy innymi spektroskopii oraz kinetyki chemicznej gazów. Sir Harold Walter Kroto jest chemikiem brytyjskim. Urodził się 7 października 1939 roku w Wisbech w Anglii. Chemię studiował Uniwersytecie w Sheffield. Dyplom licencjacki otrzymał w 1961 roku. W 1964 roku przeniósł się do Kanady, a następnie do Stanów Zjednoczonych. Odbywał tam różnego typu staże. W 1967 roku powrócił do Anglii. Podjął tam pracę, jako wykładowca na Uniwersytecie Sussex.

Richard Errett Smalley był chemikiem amerykańskim. Urodził się 6 czerwca 1943 roku w Akron. Zmarł natomiast 28 października 2005 roku. Studiował na Uniwersytecie Michigan. Tytuł doktora otrzymał na Uniwersytecie Princeton.Temat Noblistów i Nagrody Nobla nie jest Ci obcy? Dodaj swój komentarz!