1983 Lech Wałęsa

Pokojową Nagrodę Nobla Lech Wałęsa otrzymał w 1983 jako lider podziemnej Solidarności. Odebrała ją jego żona Danuta Wałęsa 10 grudnia 1983 roku w Oslo. Osobisty odbiór Nagrody uniemożliwiły władze PRL odmawiając Wałęsie wydania paszportu.

Lech WałęsaLech Wałęsa urodził się 29 września 1943 w Popowie, koło Lipna na Ziemi Dobrzyńskiej. Ojciec, Bolesław Wałęsa, z zawodu cieśla cieszył się szacunkiem i poważaniem społeczności lokalnej. Za uchylanie się od pracy na rzecz okupantów w trakcie II Wojny Światowej został wysłany do obozu pracy, z którego powrócił wycieńczony, w skutek czego w niedługim czasie zachorował i zmarł. Matka, Feliksa Kamieńska, pochodząca ze starej szanowanej rodziny dobrzyńskiej z tradycjami, wychowywała dzieci w duchu patriotyzmu i pobożności. Rodziną po śmierci Bolesława zaopiekował się jego brat.

Młody Lech Wałęsa uczył się w pobliskim Halinie i Lipnie. Pracę zawodową rozpoczął w Pracowniczym Ośrodku Maszynowym w Łochocimie, jako elektryk mechanik. Stamtąd trafił do jednostki Wojskowej w Koszalinie, gdzie odbył zasadniczą służbę wojskową. Również i tam ujawniły się jego talenty przywódcze. Jego drużyna działała bardzo sprawnie. Był wymagający, ale potrafił też świetnie rozwiązywać problemy i motywować innych do pracy. Służbę zakończył ze stopniem kaprala. Często później w wypowiedziach i żartach nawiązywał do tego rozdziału w swoim życiorysie mówiąc, że w trakcie rozmów z generałami jego wojskowe doświadczenie bardzo się przydało.

Po powrocie z wojska i krótkiej pracy w POM-mie w Leniach, tak jak wielu innych młodych ludzi w tamtym czasie ruszył do Gdańska w poszukiwaniu lepszej pracy i perspektyw. Jako zdolny fachowiec dostał pracę w Stoczni Gdańskiej im. ?Lenina”, gdzie zaczął pracować na stanowisku elektryka okrętowego na wydziale W- 4 2 czerwca 1967 roku. Od tego czasu jego życie na stałe związało się z Gdańskiem. Tutaj poznał Danutę Gołoś, z którą wziął ślub 8 grudnia 1969 roku.

Lech Wałęsa u Jana Pawła IIPierwsze wzmianki związane z jego działalnością opozycyjną sięgają 1968 roku, kiedy to miał namawiać kolegów w stoczni do odmawiania udziału w masówkach potępiających strajki studentów. Od tamtego czasu zaczął coraz aktywniej angażować się w sprawy społeczne. W trakcie trwania strajku w grudniu 1970 roku brał aktywny udział w pracach Komitetu Strajkowego, pojawiła się nawet propozycja, by został jego szefem. Wiele jest legend związanych z tamtym czasem. Jedno jest pewne: Lech Wałęsa już wtedy był czynnym działaczem opozycji demokratycznej i jednym z liderów strajku. Po tragicznych zajściach i śmierci robotników poprzysiągł sobie, że taka sytuacja już nigdy nie może się powtórzyć. Z pełną mocą włączył się w pracę Wolnych Związków Zawodowych (WZZ). Organizował stoczniowców, kolportował ulotki, wraz z innymi działaczami organizował spotkania dotyczące praw pracowniczych i samokształcenia. Jego głównym celem w tamtym czasie było godne upamiętnienie ofiar grudnia. W stoczni Został wybrany delegatem do rady oddziałowej i zaczął pełnić funkcję Społecznego Inspektora Pracy. Po roku jednak zrezygnował z ponownego kandydowania dając do zrozumienia, że funkcja ta jest tylko iluzoryczna i zmiany nie są możliwe. W kolejnych miesiącach represje zaczęły dotykać ludzi biorących aktywny udział strajku. Jednym z nich był Lech Wałęsa. Został jednak obroniony przez samorząd robotniczy. Kolejne działania Lecha Wałęsy mające na celu upamiętnienie ofiar grudnia, coroczne manifestacje i składanie wieńców pod bramą, działanie w WZZ, oraz niepokorna postawa wobec władzy doprowadziły do jego zwolnienia ze stoczni w 1976 roku. Stamtąd trafił do ZREMB-u, gdzie pracował jako elektryk, oraz gdzie kontynuował swoją misję uświadamiania pracowników o ich prawach, ciągle działając na rzecz WZZ. Niedługo i tam został zwolniony z powodów politycznych. W maju 1979 roku trafił do przedsiębiorstwa Elektromontaż, gdzie pracował zaledwie do grudnia, bowiem znów został zwolniony, tym razem z powodu udziału w obchodach rocznicy strajku. Od początku lat siedemdziesiątych Lech Wałęsa wraz z rodziną żył pod stałą kontrolą i obserwacją Służby Bezpieczeństwa. Jego telefon był ?na podsłuchu”, sam Lech Wałęsa był nieustannie śledzony i represjonowany.

Do rozpoczęcia strajku w sierpniu 1980 roku pozostawał bez pracy. Był jednym z głównych inicjatorów sierpniowego protestu i gdy tylko stoczniowcy zaczęli gromadzić się przed budynkiem dyrekcji stoczni, Lech Wałęsa wykonał swój słynny ?skok przez płot” i znalazł się w sercu wydarzeń. To, co stało się w sierpniu, zapisało się złotymi zgłoskami w naszej historii a także w historii Europy i świata. Osobista postawa Lecha Wałęsy, nieustępliwe negocjacje i walka o postulaty, wsparcie i zaufanie, jakim go obdarzyli ludzie strajkujący w całej Polsce, przyczyniły się do tworzenia poczucia solidarności i wspólnoty Polaków, czego instytucjonalnym wynikiem było powstanie NSZZ ?Solidarność” i pierwsza bezkrwawa wygrana w naszej historii. Wtedy to oczy całego świata zwróciły się w stronę Polski, Gdańska i Lecha Wałęsy, który godnie reprezentował rodaków zyskując podziw i szacunek wolnego świata.

Reakcją totalitarnego państwa na ówczesne wydarzenia było wprowadzenie Stan Wojennego 13 grudnia 1981 roku. Lech Wałęsa był jednym z pierwszych internowanych. Trafił do Chylic, Otwocka, a na koniec do Arłamowa, gdzie był przetrzymywany do listopada 1982 roku. Rok później wrócił do pracy w Stoczni Gdańskiej na stanowisko elektryka, które formalnie zajmował do 1990 roku.

Przez ciemną noc Stanu Wojennego i trudne lata po delegalizacji NSZZ ?Solidarność”, kiedy związek był rozbity i niewielu ludzi miało jeszcze nadzieję na zwycięstwo, Lech Wałęsa był tym, który się nie poddał.

Lech Wałęsa SolidarnośćBył żywym symbolem, rzecznikiem i orędownikiem idei solidarności. Pomimo rozpuszczanych plotek na jego temat i ciągłych represji ze strony organów bezpieczeństwa PRL, nie załamał się. Jego walka została doceniona przez społeczność w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. W 1983 roku został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. W obawie przed zakazem powrotu do ojczyzny, Lech Wałęsa nie zdecydował się na osobisty odbiór tego wyróżnienia. Na uroczystości w Oslo godnie zastąpiła go jego Małżonka wraz z najstarszym synem Bogdanem.

W końcu lat osiemdziesiątych Lech Wałęsa zasiadł do rokowań z władzami komunistycznymi przy Okrągłym Stole. Te pokojowe przemiany, okrzyknięte bezkrwawą rewolucją, były fenomenem na skalę światową i przykładem dla innych, w jaki sposób można bezkrwawo dojść do porozumienia. Waleczność i odwaga Lecha Wałęsy, który stanął na czele delegacji opozycji demokratycznej, doprowadziła do kompromisu ze słabą, lecz jeszcze groźną władzą komunistyczną, czego wynikiem były wybory czerwca 1989 roku i utworzenie pierwszego niekomunistycznego rządu po wschodniej stronie żelaznej Kurtyny.

Kolejne lata to walka o dalszą demokratyzację Polski i przemiany w stronę gospodarki rynkowej.

22 grudnia 1990 roku Lech Wałęsa został pierwszym, demokratycznie wybranym w wyborach powszechnych prezydentem Rzeczypospolitej. Lata prezydentury to trudne zmiany gospodarcze i walka o kształt sceny politycznej. Do jego wielkich sukcesów w tamtym czasie należy doprowadzenie do wyprowadzenia wojsk radzieckich z Polski, oraz uzyskanie dokumentów dotyczących zbrodni katyńskiej, a także zorganizowanie uroczystych obchodów 50 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W trakcie prezydentury nie zapomniał o swoich korzeniach. Starał się wspierać robotników w trudnych dla nich czasach przemian gospodarczych. Proponował własne rozwiązania i zawsze gotowy był rozmawiać, dyskutować i mediować. Także nigdy nie uchylał się od odpowiedzialności za swoje decyzje i za przyjęcie trudnej i często bolesnej drogi do wolności osobistej i gospodarczej, za co przyszło mu zapłacić przegraną w wyborach prezydenckich 1995 roku.

Lech WałęsaW trakcie swojej prezydentury i po jej zakończeniu Lech Wałęsa pozostawał rzecznikiem Polski na arenie międzynarodowej. Działał na rzecz przyjęcia naszego kraju do Struktur Paktu Północnoatlantyckiego, oraz do Unii Europejskiej. W roku 1995 ufundował Instytut Lecha Wałęsy, którego misją jest wspieranie demokracji i samorządności w Polsce i na świecie. Dziś Lech Wałęsa kontynuuje swą misję rzecznika solidarności. Podróżując po całym świecie, przypomina nasze polskie doświadczenia i bezkrwawą walkę o pokój i demokrację.komentarzy 28 do '1983 Lech Wałęsa'

 1. Monika pisze:

  Nazwa miejscowości gdzie do szkoły chodził Wałęsa to Chalin. Poza tym Popowo nie leży koło Lipna,a niedaleko Dobrzynia nad Wisłą.

 2. Larwa pisze:

  Na każdej stronie o polskich noblistach mój komentarz jest tylko echem tych informacji, więc powiem to jeszcze:ŚWIETNA STRONA! NIC DODAĆ,NIC UJĄĆ!

 3. Martyna pisze:

  Strona bardzo przydatna. Nie muszę szukać każdego z nich: dat, czego dokonali, o nich itp. Mam wszystko w jednym miejscu. I wszystko na temat. Nie muszę szukać pół godziny na Wikipedii czegoś co będzie mi potrzebne. Wszystko mam. 11/10 😀

 4. Marika pisze:

  Wow! Skąd to wie! Pomogła mi ta strona na jutro mam wypracowanie o polskich noblistach. Wielkie dzięki.:)

 5. nelonowa pisze:

  Świetna strona !!!!!
  mam na jutro zad. do szkoły o noblistach, przydało się ?

 6. Aneta pisze:

  no przydało się

 7. maciek pisze:

  mi to się przydało

 8. Miłosz pisze:

  Do szkoły się baaaaaaaaaaardzo przydało super strona.

 9. edi pisze:

  Lech Wałęsa prawdziwy bohater,przykład do naśladowania,niestety wielu jego przeciwników Go oczernia pragnąc zbić kapitał polityczny,jest to wstrętne i nie godne ale to taka cecha jego przeciwników.Lechu Wałęsa Jesteś wielki i taki Pozostaniesz.

  • eh... pisze:

   Lech Wałęsa och wielki cudowny bohater! Zbawca od komunizmu! … tak myślą Ci którzy nie interesują się bardziej niż na poziomie szkolnym, a NOCNA ZMIANA ? obalenie legalnie wybranego rządu Olszewskiego? Towarzysz ,,Bolek”? To jest właśnie ,, ten co obalił komunę”! i takie małe P.S: Radzę zainteresować się historią szczególnie Polski, można dowiedzieć się WIELU rzeczy o której nie mówi się w szkole 😉

 10. Karola pisze:

  Przadało sie do prezentacji o Lechu 🙂

 11. zuza pisze:

  To jest dobre przydało mi się w szkole:)Jest pomocna strona polecam 🙂

 12. slawko pisze:

  dobre tylko do szkoły,a tak po prawdzie należało mu się

 13. Peper pisze:

  Czy mu się należało? Nie chcę tutaj pisać o „bolku” bo nie lubię wątpliwych teorii spiskowych, podam więc kilka faktów.

  Został wybrany na prezydenta głównie dlatego, że jego największym przeciwnikiem okazał się niejaki Stanisław Tymiński – polak, który przyjechał z USA i głosił takie śmieszne hasła jak potrzeba zakupu bomby atomowej przez Polskę. W obliczu takich faktów, rozsądniejsze było wybranie swojego wariata z Polski niż wariata z USA.

  W 1995 roku społeczeństwo miało już próbkę działań Wałęsy jako prezydenta, a raczej jego braku kompetencji. Przegrał z Aleksandrem Kwaśniewskim. W 2000 roku społeczeństwo mogło już porównać 5 lat prezydentury Wałęsy i Kwaśniewskiego ( którego działalność tez pozostawia wiele do życzenia ) – efekt? Kwaśniewski znów prezydentem, Wałęsa 1% poparcia.

  Wałęsa zbierał jednak ciągle kokosy swojej działalności politycznej ( czego nie można powiedzieć o jego żyjących ubogo kolegach, którzy ramię w ramię walczyli w szeregach solidarności ) – m.in. dzięki jego sławie, sukces polityczny osiągnął jego syn Jarosław, który będąc posłem nie wybijał się wcale, nie pokazał się jako człowiek z pomysłem. Na tej samej zasadzie dostał się do europarlamentu – gdzie obecnie zarabia ok. 35tys. miesięcznie przeliczając na polskie złotówki. W całej działalności Jarosława Wałęsy najgłośniejszą jego sprawą był jego wypadek, a nie głoszenie jakiś idei politycznych.

  Wracając do Lecha, najbardziej rozśmieszyło mnie to zdanie, jako człowieka, który obecnie na bieżąco śledzi wydarzenia polityczne:
  „Dziś Lech Wałęsa kontynuuje swą misję rzecznika solidarności. Podróżując po całym świecie, przypomina nasze polskie doświadczenia i bezkrwawą walkę o pokój i demokrację”

  Takie zdanie o człowieku, który niedawno przed kamerami powiedziałby, że gdyby był teraz u władzy – spałowałby polskich związkowców strajkujących pod sejmem. No proszę was… Ofiara stała się katem, jego sposób myślenia jest teraz dokładnie taki sam, jak ludzi, z którymi walczył kilkadziesiąt lat temu.

  Moim zdaniem Lech Wałęsa jest świetnym przykładem na to, że człowiek który potrafił dokonać przewrotu, nie koniecznie jest najlepszym kandydatem do sprawowania nowej władzy. Dobry buntownik nie koniecznie musi być dobrym liderem

 14. kasiunia pisze:

  przyda mi się lech wałęsa zasłużym na nagrodę nobla w czwartek odpowiadam i myśle że jak przeczytałam to to zdam na 6

 15. Student pisze:

  To Wspaniały gest akademii . Tylko nagrodzony nie dostrzegł ‚że to nie On a POLSKA dostała NOBLA !!!

 16. Malinowaa. Królewnaa. pisze:

  To właśnie m.in. dzięki Niemu upadł komunizm i skonczyly się czasy PRL! Brawo za odwagę! Ze szczerym szacunkiem Panie Lechu!

 17. Kondziu pisze:

  Przydało się :)I należało mu się!

 18. Julia pisze pisze:

  przydało mi się to:)

 19. k@cper pisze:

  przydalo sie i slusznie!! \._./

 20. Malina pisze:

  nie należało mu się!!!!1

 21. Magda pisze:

  A ja mam konkurs. tekst jest spoko choć przydałoby sie troche wiecej info. A on zasluzyl na to…

 22. Zadanko pisze:

  O znów zadanie ale nie na ocenę 🙁 ale może dostanę plusa

 23. jul;ka pisze:

  miałam onim napisać i mi się bardzo to przydało dostałam 6.

 24. Maciek pisze:

  @ola
  Nie tylko Tobie;)
  Ale racja, Wałęsa zasłużył na to!

 25. Mirek pisze:

  Dobre przydało się do szkoły 😀

 26. ola pisze:

  bardzo mi się to przydało 🙂

 27. wiktoria pisze:

  Nagroda Nobla Należała Mu Się

Temat Noblistów i Nagrody Nobla nie jest Ci obcy? Dodaj swój komentarz!