1991 Richard R. Erns

Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 1991 roku otrzymał Richard R. Ernst. Został on uhonorowany za swój ewidentny wkład w rozwój metodologii wysokorozdzielczej spektroskopii NMR (magnetyczny rezonans jądrowy).

Richard Robert Ernst jest chemikiem szwajcarskim. Urodził się 14 sierpnia 1933 roku w Winterthur. Richard Robert Ernst jest profesor chemii fizycznej Eidgenössische Technische Hochschule (Politechnika w Zurychu) od 1976 roku. Poza tym jest również członkiem Szwajcarskiej Akademii Nauk Technicznych oraz Niemieckiej Akademii Przyrodników w Halle. To tylko niektóre z takowych towarzystw, do których należy.

Richard Ernst wraz z Westonem Andersonem zaproponował w 1966 roku wprowadzenie tak zwanej transformaty Fouriera do analizy NMR. Dzięki takowej metodzie możliwe jest rozłożenie fali sumarycznej na poszczególne sinusoidalne składowe wraz z określeniem ich amplitudy. Był to ogromny wkład do spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego nagrodzony Nagrodą Nobla. Richard Robert Ernst otrzymał w 2002 roku tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Karola w Pradze.

 Temat Noblistów i Nagrody Nobla nie jest Ci obcy? Dodaj swój komentarz!