Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii

2006 Andrew Z. Fire, Craig C. Mello

Nagrodę otrzymali Andrew Zachary Fire i Craig Cameron Mello za odkrycie interferencji RNA. W 2006 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny otrzymali Andrew Zachary Fire i Craig Cameron Mello za odkrycie, w jaki sposób działa […]

2005 Barry J. Marshall, J. Robin Warren

Barry James Marshall i John Robin Warren otrzymali nagrodę za odkrycie bakterii Helicobacter pylori oraz jej wpływu na powstawanie wrzodów na żołądku. W 2005 roku Nagrodę Nobla otrzymali Barry James Marshall i John Robin Warren. […]

2004 Richard Axel, Linda B. Buck

Nagrodę otrzymali Linda B. Buck oraz Richard Axel za badania nad układem węchowym. W 2004 roku Nagroda Nobla trafiła w ręce Lindy B. Buck i Richarda Axela. Komitet noblowski uhonorował ich za badania, jakie prowadzili […]

2003 Paul C. Lauterbur, Sir Peter Mansfield

Nagrodę otrzymali Paul Charles Lauterbur i Sir Peter Mansfield za odkrycia w dziedzinie obrazowania rezonansu magnetycznego. W 2003 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny otrzymali Paul Lauterbur i Sir Peter Mansfield. Zostali nagrodzeni za swoje […]

2002 Sydney Brenner, H. Robert Horvitz, John E. Sulston

Nagrodę otrzymali Sydney Brenner, H. Robert Horvitz i John E. Sulston za odkrycia w dziedzinie genetycznej regulacji rozwoju organów. W 2002 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny otrzymało trzech naukowców. Byli to Sydney Brenner, H. […]

2001 Leland H. Hartwell, Tim Hunt, Sir Paul M. Nurse

Nagrodę otrzymali Leland H. Hartwell, Tim Hunt i Sir Paul M. Nurse za odkrycia dotyczące kontrolowania cyklu komórkowego. W 2001 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny otrzymało trzech naukowców a mianowicie Leland H. Hartwell, Tim […]

2000 Arvid Carlsson, Paul Greengard, Eric R. Kandel

Nagrodę otrzymali Arvid Carlsson, Paul Greengard i Eric R. Kandel za badania i odkrycia odnoszące się do przekazywania sygnałów w układzie nerwowym. W 2000 roku Nagrodę w dziedzinie medycyny otrzymało trzech naukowców. Byli to Arvid […]

1999 Günter Blobel

Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w 1999 roku otrzymał Günter Blobel. Został on uhonorowany za dokonanie odkrycia, iż białka są wyposażone w sekwencje sygnalne. Sekwencje takowe zarządzają ich transportem oraz lokalizacją komórkową. Günter Blobel jest […]

1998 Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro, Ferid Murad

Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w 1998 roku otrzymali Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro oraz Ferid Murad. Zostali oni nagrodzeni za szereg odkryć dotyczących tlenku azotu, jako cząsteczki sygnałowej w układzie krwionośnym. […]

1997 Stanley B. Prusiner

W 1997 roku w dziedzinie fizjologii i medycyny Nagrodę Nobla otrzymał Stanley B. Prusiner. Komitet Noblowski uhonorował go za odkrycie prionów, czyli nowego biologicznego podłoża infekcji. Stanley Ben Prusiner jest amerykańskim neurologiem i biochemikiem. Urodził się 28 maja 1942 […]