1999 Günter Blobel

Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w 1999 roku otrzymał Günter Blobel. Został on uhonorowany za dokonanie odkrycia, iż białka są wyposażone w sekwencje sygnalne. Sekwencje takowe zarządzają ich transportem oraz lokalizacją komórkową.

Günter Blobel jest niemieckim biologiem. Urodził się 21 maja 1936 roku w Waltersdorf na Dolnym Śląsku, obecnie Niegosławice (Polska). Wyjechał do USA w 1960 roku. Od 1976 roku jest profesorem Uniwersytetu Rockefellera w Nowym Jorku. Przy tej uczelni kierował Laboratory of Cell Biology. Günter Blobel prowadził badania dotyczące takich zagadnień jak transport cząsteczek białek przez błony wewnątrzkomórkowe. Jest współtwórcą tak zwanej hipotezy sygnałowej.

Jego prace przyczyniły się do zrozumienia mechanizmu części chorób dziedzicznych oraz produkcji zupełnie nowych leków. W 2000 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa na Uniwersytecie Karola w Pradze. Pieniądze z Nagrody Nobla przeznaczył na odbudowę synagogi oraz kościoła Maryi Panny w Dreźnie.Temat Noblistów i Nagrody Nobla nie jest Ci obcy? Dodaj swój komentarz!