Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki

1996 David M. Lee, Douglas D. Osheroff, Robert C. Richardson

Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 1996 roku otrzymali David M. Lee, Douglas D. Osheroff oraz Robert C. Richardson. Zostali oni uhonorowani przez komitet noblowski przyznający nagrodę za odkrycie nadciekłości w izotopie helu-3. David Morris Lee to amerykański fizyk. […]

1995 Martin L. Perl, Frederick Reines

W 1995 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymali Martin L. Perl oraz Frederick Reines. Komisja przyznająca nagrody uhonorowała naukowców za ich pionierski wkład w fizykę leptonów. Martin Lewis Perl jest fizykiem amerykańskim pochodzenia rosyjskiego. Urodził […]

1994 Bertram Brockhouse, Clifford Shull

W 1994 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymali Bertram Brockhouse oraz Clifford Shull. Zostali oni nagrodzeni za ich pionierski wkład w rozwoju technik rozpraszania neutronów do badań materii skondensowanej. Bertram Neville Brockhouse był fizykiem kanadyjskim. […]

1993 Russell A. Hulse, Joseph H. Taylor Jr

W 1993 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymali Russell A. Hulse oraz Joseph H. Taylor Jr. Komisja przyznająca nagrodę uhonorowała ich za odkrycie nowego typu pulsarów. Odkrycie wyżej wymienionych naukowców otworzyło nowe możliwości badania […]

1992 Georges Charpak

W 1992 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymał Georges Charpak. Komisja noblowska postanowiła go uhonorować za wynalezienie oraz rozwój detektorów cząstek, a w szczególności wielodrutowej komory proporcjonalnej. Georges Charpak był francuskim fizykiem pochodzenia żydowskiego. […]

1991 Pierre-Gilles de Gennes

Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 1991 roku otrzymał Pierre-Gilles de Gennes. Został on nagrodzony za swoje odkrycie, iż metody rozwinięte przy badaniu zjawisk uporządkowania w prostych układach mogą być uogólnione do bardziej złożonych form […]

1990 Jerome I. Friedman, Henry W. Kendall, Richard E. Taylor

Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 1990 roku otrzymali Jerome I. Friedman, Henry W. Kendall oraz Richard E. Taylor. Naukowcy zostali uhonorowani za pionierskie badania, które dotyczyły głęboko nieelastycznego rozpraszania elektronów na protonach oraz związanych […]

1989 Norman Foster Ramsey, Wolfgang Paul, Hans Georg Dehmelt

Nagrodę Nobla otrzymali Norman Foster Ramsey za opracowanie metody pól oscylacyjnych oraz Wolfgang Paul i Hans Georg Dehmelt za swoje prace nad rozwojem techniki pułapek jonowych. W 1989 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymali […]

1988 Leon Max Lederman, Melvin Schwartz i Jack Steinberger

Nagrodę otrzymali Leon Max Lederman, Melvin Schwartz i Jack Steinberger za prace nad metodę wiązki neutrinowej i odkrycie neutrina mionowego W 1988 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymali Leon Max Lederman, Melvin Schwartz i […]

1987 Johannes Georg Bednorz i Karl Alexander Müller

Nagrodę otrzymali Johannes Georg Bednorz i Karl Alexander Müller za prace przy odkryciu nadprzewodnictwa materiałów ceramicznych W 1987 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymali Johannes Georg Bednorz i Karl Alexander Müller. Komisja przyznająca nagrodę […]