1989 Norman Foster Ramsey, Wolfgang Paul, Hans Georg Dehmelt

Nagrodę Nobla otrzymali Norman Foster Ramsey za opracowanie metody pól oscylacyjnych oraz Wolfgang Paul i Hans Georg Dehmelt za swoje prace nad rozwojem techniki pułapek jonowych.

W 1989 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymali Norman Foster Ramsey, Wolfgang Paul oraz Hans Georg Dehmelt. Komisja przyznająca Nagrodę Nobla nagrodziła Normana Fostera Ramseya za wynalezienie metody pól oscylacyjnych oraz zastosowanie jej w maserach oraz zegarach atomowych. Wolfgang Paul i Hans Georg Dehmelt zostali nagrodzeni za ich prace nad pułapkami jonowymi.

Norman Foster Ramsey urodził się 27 sierpnia 1915 roku w Waszyngtonie. Laureat Nagrody nobla zmarł 4 listopada 2011 roku w Wayland. Był wybitnym fizykiem amerykańskim.

Hans Georg Dehmelt urodził się 9 września 1922 roku w Görlitz. Jest fizykiem amerykańskim o korzeniach niemieckich. Ukończył studia w Getyndze w 1948 roku. Dwa lata później uzyskał stopień doktorski. Od 1952 roku pracował na Uniwersytecie w Seattle. W 2002 roku przeszedł na emeryturę.

Wolfgang Paul urodził się 10 sierpnia 1913 roku w Lorenzkirch, a zmarł 7 grudnia 1993 roku w Bonn. W 1952 roku został profesorem na Uniwersytecie w Bonn. Poświęcił się fizyce jądrowej fizyce cząstek elementarnych.Temat Noblistów i Nagrody Nobla nie jest Ci obcy? Dodaj swój komentarz!