Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki

1986 Ernst Ruska, Gerd Binnig, Heinrich Rohrer

Nagrodę otrzymali Ernst Ruska ?za jego podstawowe prace z optyki elektronowej i projekt pierwszego mikroskopu elektronowego? oraz Gerd Binnig i Heinrich Rohrer za „ich projekt skaningowego mikroskopu tunelowego?. W 1986 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie […]

1911 Maria Curie Skłodowska

Maria Curie – Skłodowska została dwukrotnie uhonorowana Nagrodą Nobla: W dziedzinie fizyki w 1903 r. wraz z mężem Piotrem Curie oraz Becquerelem za prace nad promieniotwórczością. W dziedzinie chemii 1911 r. za rozwój chemii dzięki […]