1990 Jerome I. Friedman, Henry W. Kendall, Richard E. Taylor

Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 1990 roku otrzymali Jerome I. Friedman, Henry W. Kendall oraz Richard E. Taylor. Naukowcy zostali uhonorowani za pionierskie badania, które dotyczyły głęboko nieelastycznego rozpraszania elektronów na protonach oraz związanych neutronach. Miało to ogromny wpływ na dalszy rozwój modelu kwarkowego w fizyce cząstek.

Jerome Isaac Friedman jest fizykiem amerykańskim. Urodził się 28 marca 1930 roku w Chicago. Rodzina Jerome I. Friedman emigrowała z Rosji. Fizykę studiował na  Uniwersytecie w Chicago. Doktorat obronił w 1956 roku. Pracował na wydziale fizyki na Massachusetts Institute of Technology.

Henry Kendall był amerykańskim fizykiem. Urodził się 9 grudnia 1926 roku. Zmarł natomiast 15 lutego 1999 roku. Był profesorem Massachusetts Institute of Technology. Richard Edward Taylor urodził się 2 listopada 1929 roku w Medicine Hat. Jest fizykiem kanadyjskim. Razem z Henry Kendallem oraz Jerome Isaac Friedmanem w latach 1967-1973 potwierdził w sposób doświadczalny kwarkową budowę nukleonów.

 Temat Noblistów i Nagrody Nobla nie jest Ci obcy? Dodaj swój komentarz!