1993 Russell A. Hulse, Joseph H. Taylor Jr

W 1993 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymali Russell A. Hulse oraz Joseph H. Taylor Jr. Komisja przyznająca nagrodę uhonorowała ich za odkrycie nowego typu pulsarów. Odkrycie wyżej wymienionych naukowców otworzyło nowe możliwości badania grawitacji.

Russell Alan Hulse urodził się 28 listopada 1950 roku w Nowym Jorku. Jest on astrofizykiem amerykańskim. Studiował na University of Massachusetts Amherst. W 1975 roku obronił doktorat z fizyki.

Joseph Hooton Taylor Jr jest amerykańskim astrofizykiem urodzonym 29 marca 1941 roku w Filadelfii. Joseph Hooton Taylor Jr uczył się w Moorestown Friends School w Moorestown w New Jersey. Na Haverford College otrzymał bakalaureat z fizyki w roku 1963. Natomiast w roku 1968 otrzymał doktorat z astronomii na Harvard University. Krótko pracował na Harvardzie poczym przeniósł się do University of Massachusetts. Pracował również w National Radio Astronomy Observatory w Green Bank oraz w 1980 roku na Princeton University. Na emeryturę przeszedł w 2006 roku.

 Temat Noblistów i Nagrody Nobla nie jest Ci obcy? Dodaj swój komentarz!