2004 Aaron Ciechanover, Avram Hershko, Irwin Rose

Nagrodę otrzymali Aaron Ciechanover, Avram Hershko i Irwin Rose za odkrycie, jaką role spełniają ubikwityny w degradacji białek.

W 2004 roku Nagroda Nobla w dziedzinie chemii trafiła w ręce trójki naukowców. Byli nimi Aaron Ciechanover, Avram Hershko oraz Irwin Rose. Zostali wyróżnieni za badania i odkrycie roli, jaką spełniają ubikwityny (małocząsteczkowe białka) w degradacji białek znajdujących się w organizmach.

Aaron Ciechanover to izraelski biolog polskiego pochodzenia. Urodził się 1 października 1947 roku w Hajfie. Studiował na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Doktorat uzyskał na Israel Institutite of Technology. Aktualnie piastuje posadę dyrektora oraz profesora na Rappaport Family Institute for Research in Medical Sciences.

Avram Hershko jest biologiem izraelskim, urodził się 31 grudnia 1937 roku w Karcag (Węgry). Studiował w Hadassah Medical School na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Jest profesorem na tej samej uczelni, co Aaron Ciechanover.

Irwin Rose jest amerykańskim biologiem. Urodził się 16 lipca 1926 roku w Nowy Jork. Na Uniwersytecie Chicagowskim otrzymał tytuł profesora. Aktualnie ma posadę na Wydziale Psychologii i Biofizyki College of Medicine na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine.Temat Noblistów i Nagrody Nobla nie jest Ci obcy? Dodaj swój komentarz!