1997 Paul Boyer, John Walker, Jens Skou

W 1997 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymali Paul Boyer oraz John Walker. Zostali oni nagrodzeni za wyjaśnienie mechanizmu enzymatycznego syntezy kwasu adenozynotrifosforowego. Oprócz wspomnianych wyżej naukowców Nagrodę Nobla otrzymał również Jens Skou za odkrycie pierwszego enzymu przenoszącego jony.

Paul Delos Boyer jest amerykańskim biochemikiem. Urodził się 31 lipca 1918 roku w Provo. Pierwszy stopień naukowy (B.S.) uzyskał w 1939 roku w dziedzinie chemii na Brigham Young University. Stopień doktora uzyskał na University of Wisconsin-Madison w 1943 roku. Pracował między innymi na Stanford University czy też na University of Minnesota. John Ernest Walker jest brytyjskim biologiem molekularnym. Urodził się 7 stycznia 1941 roku w Halifax w prowincji Yorkshire. Studia odbywał na Uniwersytecie w Oxfordzie. Tytuł doktorski otrzymał w 1969 roku. Pracował na Uniwersytecie Cambridge, a w 1982 roku został tam dziekanem.

Jens Christian Skou jest chemikiem pochodzenia duńskiego. Urodził się 8 października 1918 roku w Lemvig. Studiował na Uniwersytecie Kopenhaskim. Później pracował na Uniwersytecie w Aarhus. Doktorat otrzymał w 1954 roku.

 Temat Noblistów i Nagrody Nobla nie jest Ci obcy? Dodaj swój komentarz!