Pokojowa Nagroda Nobla

2006 Muhammad Yunus, Grameen Bank

Nagrodę otrzymał Muhammad Yunus oraz założony przez niego Grameen Bank za pomoc w wychodzeniu z ubóstwa. Pokojową Nagrodą Nobla w 2006 roku został uhonorowany Muhammad Yunus założyciel Grameen Banku. W ramach eksperymentu w 1976 roku […]

2005 International Atomic Energy Agency (IAEA) , Mohamed ElBaradei

Nagrodę otrzymał Mohamed ElBaradei oraz Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej za wysiłek skierowany na rzecz zapobiegania wykorzystywaniu energii atomowej w celach militarnych i dbanie o bezpieczne jej użytkowanie w celach pokojowych. W 2005 roku Pokojową Nagrodę […]

2004 Wangari Muta Maathai

Wangari Muta Maathai otrzymała nagrodę za jej wkład w ochronę środowiska. W 2004 roku Pokojową Nagrodą Nobla została uhonorowana Wangari Muta Maathai. To wyróżnienie jest wyrazem podziwu dla jej zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego a […]

2003 Shirin Ebadi

Nagrodę otrzymała Szirin Ebadi za swoje działania na rzecz praw człowieka. W 2003 roku Pokojową Nagrodę Nobla otrzymała Szirin Ebadi. Została wyróżniona za działalność w obronie praw człowieka w Iranie. Szirin Ebadi urodziła się 21 […]

2002 Jimmy Carter

Nagrodę otrzymał Jimmy Carter za działania na rzecz pokoju. W 2002 roku Pokojową Nagrodę Nobla dostał były Prezydent Stanów Zjednoczonych. Jimmy Carter. Został uhonorowany za swój wkład w dążenie do światowego pokoju. James Earl Carter […]

2001 ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych, Kofi Annan

Nagrodę otrzymała Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz jej sekretarz generalny Kofi Annan za swoje wysiłki na rzecz pokoju na świecie. W 2001 roku Pokojową Nagrodą Nobla została uhonorowana Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz jej sekretarz generalny Kofi […]

2000 Kim Dae-jung

Nagrodę otrzymał Kim De Dzung za działania na rzecz demokracji, pokoju i pojednania z Koreą Północną. W 2000 roku Pokojową Nagrodę Nobla otrzymał Kim De Dzung. Został doceniony za swoje działania na rzecz praw człowieka, […]

1999 Lekarze bez Granic

Pokojową Nagrodę Nobla w 1999 roku otrzymała organizacja Lekarze bez Granic. Została ona docenienia za swoją działalność polegającą na niesieniu pomocy medycznej ludziom w najbardziej niebezpiecznych rejonach świata. Lekarze bez Granic (Doctors Without Borders) to pozarządowa […]

1998 John Hume, David Trimble

Pokojową Nagrodę Nobla w 1998 roku otrzymali John Hume oraz David Trimble. Zostali oni uhonorowani przez komitet noblowski za wysiłki w znalezieniu pokojowego rozwiązania konfliktu w Irlandii Północnej. John Hume jest politykiem północnoirlandzkim. Urodził się 18 stycznia 1937 […]

1997 Międzynarodowa Kampania na Rzecz Zakazu Min Przeciwpiechotnych (ICBL), Jody Williams

Pokojową Nagrodę Nobla w 1997 roku otrzymała organizacja Międzynarodowa Kampania na Rzecz Zakazu Min Przeciwpiechotnych (ICBL) oraz Jody Williams. Zostali oni uhonorowani za swój wysiłek na rzecz wprowadzenia zakazu stosowania i wyeliminowania min przeciwpiechotnych. Międzynarodowa […]