1998 John Hume, David Trimble

Pokojową Nagrodę Nobla w 1998 roku otrzymali John Hume oraz David Trimble. Zostali oni uhonorowani przez komitet noblowski za wysiłki w znalezieniu pokojowego rozwiązania konfliktu w Irlandii Północnej.

John Hume jest politykiem północnoirlandzkim. Urodził się 18 stycznia 1937 roku w Londonderry. W swojej kadencji był długoletnim liderem północnoirlandzkich laburzystów. Poza tym był posłem do Izby Gmin oraz deputowanym do Parlamentu Europejskiego I, II, III, IV i V kadencji. Oprócz tego jest prezesem klubu piłkarskiego Derry City. Brał aktywny udział w procesie pokojowym w Irlandii Północnej. W latach dziewięćdziesiątych uczestniczył w negocjacjach pomiędzy stronami konfliktu. To właśnie te działania przyniosły mu Pokojową Nagrodę Nobla.

David Trimble to północnoirlandzki prawnik i polityk. Urodził się 15 października 1944 roku w Bangor. Uczęszczał do szkół w Bangor i na Queen’s University w Belfaście. Na początku był członkiem Vanguard Progressive Unionist Party. Po likwidacji tej partii przeszedł do Ulster Unionist Party. W 1978 roku został jej sekretarzem, a w 1995 przewodniczącym. W 1998 roku został wybrany przewodniczącym rządu Irlandii Północnej.Temat Noblistów i Nagrody Nobla nie jest Ci obcy? Dodaj swój komentarz!