1997 Międzynarodowa Kampania na Rzecz Zakazu Min Przeciwpiechotnych (ICBL), Jody Williams

Pokojową Nagrodę Nobla w 1997 roku otrzymała organizacja Międzynarodowa Kampania na Rzecz Zakazu Min Przeciwpiechotnych (ICBL) oraz Jody Williams. Zostali oni uhonorowani za swój wysiłek na rzecz wprowadzenia zakazu stosowania i wyeliminowania min przeciwpiechotnych.

Międzynarodowa Kampania na Rzecz Zakazu Min Przeciwpiechotnych (ICBL) powstała w 1992 roku. Jej działanie skupia się na walce w sprawie wyeliminowania min przeciwpiechotnych. Jednym z największych sukcesów organizacji jest wprowadzenie w życie w 1997 roku tak zwanego traktatu ottawskiego.

Jody Williams jest amerykańską działaczką społeczną. Urodziła się 9 października 1950 roku w Brattleboro. Jody Williams ukończyła w 1972 roku University of Vermont. Po wielu próbach odnalezienia celu w życiu stała się aktywną działaczką polityczną. Jest założycielką oraz koordynatorką prac Międzynarodowej Kampanii na Rzecz Walki z Minami Przeciwpiechotnymi. Poza ICBL Jody Williams współpracowała również z innymi organizacjami edukacyjnymi oraz humanitarnymi.Temat Noblistów i Nagrody Nobla nie jest Ci obcy? Dodaj swój komentarz!