2001 ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych, Kofi Annan

Nagrodę otrzymała Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz jej sekretarz generalny Kofi Annan za swoje wysiłki na rzecz pokoju na świecie.

W 2001 roku Pokojową Nagrodą Nobla została uhonorowana Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz jej sekretarz generalny Kofi Annan. Komisja przyznająca nagrodę doceniła wieloletnie prace ONZ na rzecz lepszej organizacji i pokojowych relacji na całym świecie.

Kofi Annan urodził się 8 kwietnia 1938 roku w Kumasi (Ghana). Studiował na Politechnice w Kumasi a także w Macalester College w St. Paul. To nie był koniec jego studiów. Później uczył się na Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales w Genewie (wydział ekonomii) i Massachusetts Institute of Technology (zarządzanie). W latach 1997-2006 był sekretarzem generalnym ONZ.

Organizacja Narodów Zjednoczonych to organizacja międzynarodowa z siedzibą w Nowym Jorku. Została założona 24 października 1945 roku. ONZ zastąpiła Ligę Narodów. ONZ ma za zadanie stać na straży światowego pokoju, rozwoju współpracy międzynarodowej oraz pilnować przestrzegania praw człowieka.Temat Noblistów i Nagrody Nobla nie jest Ci obcy? Dodaj swój komentarz!