2008 Paul Krugman

Nagrodę otrzymał Paul Krugman za opracowanie Nowej Teorii Handlu Międzynarodowego.

Paul Krugman urodził się 28 lutego 1953 roku w Nowym Jorku. Ma korzenie żydowskie, jego dziadek był imigrantem z Białorusi. Ojciec Krugmana był menedżerem  w branży ubezpieczeniowej. Przyszły noblista studiował na Massachusetts Institute  of Technology gdzie uzyskał stopień doktora. Później objął posadę profesora  na Uniwersytecie Yale. Pracował również w administracji prezydenta Ronalda Reagana, jako doradca gospodarczy.

Był również doradcą podczas kampanii prezydenckiej Billa Clintona, potem objął posadę profesora na Uniwersytecie Princeton. Przez cały czas kontynuuje badania naukowe, jest również autorem książek oraz artykułów w prasie branżowej  jak i codziennej. W swojej pracy zajmuje się zjawiskami dotyczącymi wolnego handlu, urbanizacji czy globalizacji. Jest autorem książek i podręczników o tematyce ekonomicznej. W 2008 roku otrzymał Nagrodę Nobla za analizę wzorów handlowych oraz lokalizację działalności gospodarczej.Temat Noblistów i Nagrody Nobla nie jest Ci obcy? Dodaj swój komentarz!