1999 Robert Mundell

Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1999 roku otrzymał Robert Mundell. Został on uhonorowany za analizę polityki fiskalnej i pieniężnej w warunkach różnorakich reżimów kursów wymiany oraz wnikliwą analizę optymalnych obszarów walutowych.

Robert Mundell jest kanadyjskim ekonomistą. Urodził się 24 października 1932 roku w Kingston. Robert Mundell obronił doktorat na Massachusetts Institute of Technology w 1956 roku. Jest profesorem Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, University of Chicago oraz szeregu innych uczelni wyższych. Poza tym jest również doradcą wielu ważnych instytucji takich jak na przykład Międzynarodowy Funduszu Walutowy czy Organizacja Narodów Zjednoczonych.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się miedzy innymi analizą roli kursów walutowych. To właśnie Robert Mundell wykazał, iż tak zwane reżimy kursowe mają bardzo duży wpływ na skuteczność polityki pieniężnej danego kraju. Poza tym opracował tak zwaną koncepcję optymalnego obszaru walutowego. Ta właśnie idea, w której państwa rezygnują z walut narodowych na rzecz wspólnej waluty była podstawą systemu euro.

 Temat Noblistów i Nagrody Nobla nie jest Ci obcy? Dodaj swój komentarz!