1991 Nadine Gordimer

W 1991 roku Literacką Nagrodę Nobla otrzymała Nadine Gordimer. Została ona nagrodzona za to, że jest osobą, która „przez swą wspaniałą epikę stała się wielkim dobrodziejstwem dla ludzkości”.

Nadine Gordimer jest pisarką południowoafrykańską. Urodziła się 20 listopada 1923 roku w Springs w Republice Południowej Afryki. Ojciec Nadine Gordimer był żydowskim emigrantem z Litwy. Matka natomiast była Angielką. Oboje rodziców było pochodzenia żydowskiego tym niemniej została ona wychowana w tradycji chrześcijańskiej. W swojej twórczości poruszała szereg problemów dotyczących konfliktów społecznych oraz psychologicznych konsekwencji panującego w Republice Południowej Afryki systemu apartheidu.

Podejmowała również inne tematy społeczno-polityczne dotyczące RPA oraz innych krajów afrykańskich. Zaangażowała się osobiście w zwalczanie segregacji rasowej i wyniku tego została członkiem Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Jest autorką takich dzieł jak na przykład The Lying Days, Świat obcych ludzi czy też A Sport of Nature.Temat Noblistów i Nagrody Nobla nie jest Ci obcy? Dodaj swój komentarz!