1990 Michaił Gorbaczow

Pokojową Nagrodę Nobla w 1990 roku otrzymał Michaił Gorbaczow. Został on nagrodzony przez komitet noblowski za swoje skuteczne działania mające na celu zakończenie zimnej wojny.

Michaił Siergiejewicz Gorbaczow był politykiem radzieckim, a następnie rosyjskim. Urodził się 2 marca 1931 roku w Priwolnojach. Michaił Gorbaczow był ostatnim przywódcą Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Był również jedynym prezydentem ZSRR. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie imienia Łomonosowa w Moskwie w 1955 roku. Pracował, jako funkcjonariusz młodzieżowy oraz partyjny. Studiował również ekonomie rolną.

W latach 1961-1962 był pierwszym sekretarzem obwodowego komitetu Komsomołu w Stawropolu. Później został przeniesiony do pracy w aparacie partyjnym. 11 marca 1985 roku po śmierci Konstantina Czernienki został sekretarzem generalnym KC KPZR. Zapoczątkował politykę przebudowy ZSRR (pierestrojkę). W 1990 roku został pierwszym i jedynym prezydentem ZSRR. Ustąpił ze stanowiska prezydenta 25 grudnia 1991 roku.Temat Noblistów i Nagrody Nobla nie jest Ci obcy? Dodaj swój komentarz!