1988 Siły pokojowe ONZ

Nagrodę otrzymały siły pokojowe ONZ za „ważny wkład w realizację jednego z podstawowych założeń ONZ?.

W 1988 roku Pokojową Nagrodę Nobla otrzymały siły pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych. Komisja przyznająca nagrodę uhonorowała je za: „ważny wkład w realizację jednego z podstawowych założeń ONZ?.

Siły pokojowe ONZ to siły zbrojne państw oddane do dyspozycji ONZ w celu przeprowadzenia operacji (misji) pokojowych. Chodzi tu o konkretne misje i operacje. Siły pokojowe ONZ powoływane są w trybie doraźnym. Organami, które mają do tego prawo są Zgromadzenie Ogólne oraz Rada Bezpieczeństwa ONZ. Powołanie sił pokojowych następuje zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych. Siły pokojowe ONZ stanowią dla państw w nich uczestniczących (wysyłających siły zbrojne) nieprzymusowy instrument kontroli konfliktów.

Wśród wielu misji pokojowych można wymienić np.: Misję Obserwacyjną ONZ w Gruzji (1993 – 2009), Misję Wsparcia ONZ dla Timoru Wschodniego (2002 – 2005). Misję Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ w Dominikanie (1965 – 1966).Temat Noblistów i Nagrody Nobla nie jest Ci obcy? Dodaj swój komentarz!