2008 Martti Ahtisaari

Nagrodę otrzymał Martti Ahtisaari za wkład w rozwiązywanie konfliktów międzynarodowych na drodze negocjacji.

Martti Oiva Kalevi Ahtisaari urodził się 23 czerwca 1937 w Viipuri. Jest członkiem Fińskiej Partii Socjaldemokratycznej. W latach 1994-2000 był Prezydentem Republiki Finlandii. Wcześniej pełnił wiele ważnych funkcji w Organizacji Narodów Zjednoczonych  i Unii Europejskiej. Był komisarzem ONZ ds. Namibii oraz specjalnym wysłannikiem sekretarza generalnego ONZ w tym kraju. Przygotowywał także pierwsze wolne wybory  w Namibii w latach 1989-1990.

Od 1987 do 1991 pełnił funkcję zastępcy sekretarza generalnego ONZ. Był negocjatorem z ramienia Unii Europejskiej podczas konfliktu  w Kosowie w 1999 roku. W latach 2000-2004 stał na czele Międzynarodowej Grupy Kryzysowej w Brukseli. W 1997 roku został odznaczony Orderem Orła Białego. Komitet noblowski w 2008 roku docenił jego wkład w rozwiązywanie konfliktów na kilku kontynentach i to, że przez wiele dziesięcioleci swojej kariery zawsze pracował na rzecz pokoju na świecie.Temat Noblistów i Nagrody Nobla nie jest Ci obcy? Dodaj swój komentarz!