Literacka Nagroda Nobla

2007 Doris Lessing

Doris Lessing została nagrodzona za swoją twórczość opisującą kobiece doświadczenia. W 2007 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymała Doris Lessing. Komitet noblowski uhonorował ją za jej epicką prozę będącą wyrazem kobiecych doświadczeń, które przedstawia […]

2006 Orhan Pamuk

Nagrodę otrzymał Orhan Pamuk w dowód uznania zasług pisarza. Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w 2006 roku otrzymał Orhan Pamuk. W swojej twórczości porusza problemy wynikające ze starcia się kultur Wschodu i Zachodu. Opisuje problem […]

2005 Harold Pinter

Harold Pinter otrzymał nagrodę za twórczość, w której odkrywał przepaść pod codzienną gadaniną. W 2005 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymał Harold Pinter. Jego twórczość została doceniona za ?odkrywanie przepaści pod codzienną gadaniną i […]

2004 Elfriede Jelinek

Nagrodę otrzymała Elfriede Jelinek za ukazywanie w swojej twórczości jak absurdalne potrafią być stereotypy społeczne. W 2004 roku Literacką Nagrodę Nobla dostała Elfriede Jelinek. Przyznający nagrodę w swoim werdykcie orzekli, że nagroda należy się pisarce […]

2003 John M. Coetzee

John Maxwell Coetzee otrzymał nagrodę za twórczość pełną wymownych dialogów i analitycznej błyskotliwości. W 2003 roku Literacką Nagrodę Nobla zdobył John Maxwell Coetzee. Komitet noblowski docenił jego twórczość. John Maxwell Coetzee urodził się 9 lutego […]

2002 Imre Kertész

Nagrodę otrzymał Imre Kertész za powieści, w których przeciwstawia doświadczenia jednostki brutalnej bezstronności historii. W 2002 roku Literacka Nagroda Nobla trafiła w ręce Imre Kertésza. Jest węgierskim pisarzem żydowskiego pochodzenia. Urodził się 9 listopada 1929 […]

2001 Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul

Nagrodę otrzymał Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul za twórczość, w której opisuje chaos postkolonialny. W 2001 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymał Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul. Porównywany jest często do Conrada (uważany jest za jego […]

2000 Gao Xingjian

Nagrodę otrzymał Gao Xingjian za książkę „Góra dusz”. Gao Xingjian jest dramaturgiem i pisarzem chińskim. Urodził się 4 stycznia 1940 roku w Ganzhou. Jego ojciec był urzędnikiem państwowym a matka aktorką. Studiował romanistykę w Instytucie […]

1999 Günter Grass

W 1999 roku Literacką Nagrodę Nobla otrzymał Günter Grass. Został on nagrodzony jak to określił trybunał za to, że jest tym, którego „swawolne czarne bajeczki portretują zapomnianą twarz historii”. Günter Wilhelm Grass jest pisarzem niemieckim. Urodził […]

1998 José Saramago

W 1998 roku Literacką Nagrodę Nobla otrzymał José Saramago. Został on nagrodzony za jak to określił komitet przyznający nagrody dzieło, które „przypowieściami, podtrzymywanymi przez wyobraźnię, współczucie i ironię, stale umożliwia nam pojmowanie iluzorycznej rzeczywistości”. José […]