2010 Richard F. Heck, Ei-ichi Negishi, Akira Suzuki

Nagrodę otrzymali Richard Heck, Ei-ichi Negishi oraz Akira Suzuki za opracowanie metody pozwalającej na tworzenie skomplikowanych cząsteczek organicznych.

W 2010 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymali Richard Heck, Ei-ichi Negishi oraz Akira Suzuki. Komisja noblowska doceniła naukowców za ich prace nad katalizowanymi palladem reakcjami sprzęgania krzyżowego w syntezie organicznej.

Richard Heck urodził się 15 sierpnia 1931 roku w Springfield. Jest amerykańskim chemikiem. Tytuł doktorski otrzymał na University of California w Los Angeles. Później studiował na Politechnice Federalnej w Zurychu. Pracował w Hercules Powder Co. oraz na University of Delaware. Na emeryturę przeszedł w 1989.

Ei-ichi Negishi to japoński chemik urodzony w 14 lipca 1935 roku w Xinjing. Studiował na Uniwersytecie Tokijskim. Tytuł doktora otrzymał na University of Pennsylvania. Odbył starz na Purdue University. Przeniósł się na Syracuse University w 1979 roku. Po uzyskaniu tytułu doktorskiego wrócił na Purdue University.

Akira Suzuki urodził się 12 września 1930 roku w Mukawa na wyspie Hokkaido w Japonii. Chemię studiował na Uniwersytecie Hokkaido. Odbył staż na Purdue University. Wykładał na Uniwersytecie Okayama, Uniwersytecie Kurashiki i gościnnie na University of Wales oraz Purdue University.Temat Noblistów i Nagrody Nobla nie jest Ci obcy? Dodaj swój komentarz!