Kontrowersje wokół nagrody dla UE i nie tylko

W 2012 roku Pokojową Nagrodę Nobla otrzymała jak wiemy Unia Europejska. Mimo, iż minęło od tego zdarzenia już ponad pół roku, wciąż jest to uważane za decyzję kontrowersyjną. Największe kontrowersje i falę krytyki oczywiści widzieliśmy w momencie ogłoszenia takowej decyzji.

W swoim uzasadnieniu komitet przyznający Pokojową Nagrodę Nobla zaznaczył, iż Unia Europejska miała ogromny wpływ na przekształcenie Europy z kontynentu wojen w kontynent pokoju. Jednak decyzję i uzasadnienie komitetu wielu eurosceptyków nazywa kompromitacją czy wręcz niesmacznym żartem. Zauważają oni, iż działania Unii Europejskiej jak twierdzą doprowadziły do wysokiego bezrobocia jak i ubóstwa milionów obywateli.

Z drugiej strony mówi się o wielu osobach nominowanych, które bardziej zasługiwałyby na takowe wyróżnienie. Chodzi tu miedzy innymi o obrońców wolności słowa i praw człowieka z Rosji czy Bliskiego Wschodu jak i o przywódcach religijnych dążących do pojednania między chrześcijanami i muzułmanami. Wymienia się więźniów politycznych. Sami laureaci wyrażają się dość nieprzychylnie o przyznaniu nagrody Unii Europejskiej. Zwraca się również uwagę na indywidualny charakter takowej nagrody, która przyznawana była do tej pory raczej osobom, a nie instytucjom.

Jeżeli chodzi o dziwne czy też kontrowersyjne pomysły osób odpowiedzialnych za Nagrodę Nobla można przytoczyć nominację z 2011 roku dla Internetu. Tu również mieliśmy do czynienia z Pokojową Nagrodą Nobla. Ostatecznie globalna sieć nagrody nie dostała. Dwa lata wcześniej nagrodę otrzymał Barack Obama prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, co również spotkało się z krytyką i oburzeniem.

Wspominamy o tym z racji, iż niedługo zaczną się dyskusje na temat tegorocznej Nagrody Nobla za rok 2013. Czy czeka nas kolejne zaskoczenie?Temat Noblistów i Nagrody Nobla nie jest Ci obcy? Dodaj swój komentarz!