2016 Yoshinori ?sumi

Nagroda Nobla z dziedziny medycyny w 2016 roku została przyznana przez Komitet Noblowski profesorowi Yoshinori ?sumi z Japonii. Został wyróżniony za badania nad mechanizmem autofagii. Naukowiec już w latach 90. przeprowadzał eksperymenty na drożdżach w celach identyfikacji genów istotnych dla procesów autofagii. Jego odkrycia okazały się przydatne w zrozumieniu, w jaki sposób w komórkach przebiega ?wewnętrzny recykling?. Okazuje się bowiem, że komórki mogą samodzielnie niszczyć własne struktury, co ma szczególne znaczenie w zwalczaniu infekcji, niszczeniu komórek nowotworowych i budowaniu odporności organizmu.

Yoshinori ?sumi jest japońskim biologiem komórkowym. Urodził się 9 lutego 1945 roku w Fukuoce. W 1974 roku obronił tytuł doktora na Uniwersytecie Tokijskim. Współpracował głównie z Uniwersytetem Rockefellera i Uniwersytetem Tokijskim. Na tym drugim założył swoją grupę badawczą w 1988 roku. Obecnie od blisko 10 lat jest profesorem w Tokyo Institute of Technology. Swoje prace badawcze publikował w czołowych czasopismach naukowych. Jego publikacje znalazły się w „Nature”, „Genes to Cells”, „FEBS Letters”, a także „Biochemical and Biophusical Research Communications”.

Yoshinori ?sumi jest dwudziestym trzecim japońskim laureatem Nagrody Nobla. Jako szósty został wyróżniony w dziedzinie medycyny i fizjologii.Temat Noblistów i Nagrody Nobla nie jest Ci obcy? Dodaj swój komentarz!