Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii

2016 Yoshinori ?sumi

Nagroda Nobla z dziedziny medycyny w 2016 roku została przyznana przez Komitet Noblowski profesorowi Yoshinori ?sumi z Japonii. Został wyróżniony za badania nad mechanizmem autofagii. Naukowiec już w latach 90. przeprowadzał eksperymenty na drożdżach w […]

2015 William C. Campbell, Satoshi ?mura, Youyou Tu

Nagrodę otrzymali William C. Campbell i Satoshi ?mura za „odkrycie leku na choroby wywołane przez nicienie” oraz Youyou Tu za „odkrycia dotyczące nowych metod leczenia malarii”. W 2015 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny lub […]

2014 John O’Keefe, May-Britt Moser, Edvard I. Moser

Nagrodę otrzymali John O’Keefe, May-Britt Moser i Edvard I. Moser za „odkrycia dotyczące komórek mózgowych odpowiadających za system orientacji w przestrzeni?. W 2014 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii otrzymali John O’Keefe, May-Britt […]

2013 James E. Rothman, Randy W. Schekman i Thomas C. Suedhof

Nagrodę otrzymali James E. Rothman, Randy W. Schekman i Thomas C. Suedhof za odkrycie mechanizmu organizacji transportu wewnątrz komórki. W 2013 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii otrzymali James E. Rothman, Randy W. […]

2012 John B. Gurdon, Shinya Yamanaka

Nagrodę otrzymali John B. Gurdon i Shinya Yamanaka za badania nad komórkami macierzystymi. W 2012 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii otrzymali John B. Gurdon i Shinya Yamanaka. Zostali oni uhonorowani za jak […]

2011 Bruce A. Beutler, Jules A. Hoffmann, Ralph M. Steinman

Nagrodę otrzymali Bruce A. Beutler i Jules A. Hoffmann za odkrycia dotyczące aktywacji odporności nieswoistej oraz Ralph M. Steinman za odkrycie komórek dendrytycznych i ich roli w rozwoju odporności swoistej. W 2011 roku Nagrodę Nobla […]

2010 Robert G. Edwards

Nagrodę otrzymał Robert Geoffrey Edwards za prace nad metodą zapłodnienia In vitro. W 2010 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny otrzymał Robert Geoffrey Edwards. Został uhonorowany za opracowanie metody zapłodnienia pozaustrojowego In vitro oraz wieloletnie […]

2009 Elizabeth Helen Blackburn, Carol W. Greider oraz Jack W. Szostak

Elizabeth Helen Blackburn, Carol W. Greider oraz Jack W. Szostak otrzymali nagrodę za badania nad sposobem, w jaki telomery chronią zakończenia chromosomów. Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny w 2009 roku otrzymało troje naukowców a mianowicie […]

2008 Harald zur Hausen, Françoise Barré-Sinoussi, Luc Montagnier

Nagrodę otrzymał Harald zur Hausen za odkrycie, że to wirus brodawczaka ludzkiego powoduje raka szyjki macicy oraz Françoise Barré-Sinoussi i Luc Montagnier za odkrycie wirusa HIV. W 2008 roku w dziedzinie medycyny Nagrodę Nobla otrzymało […]

2007 Mario R. Capecchi, Sir Martin J. Evans, Oliver Smithies

Nagrodę otrzymali Mario R. Capecchi, Sir Martin John Evans oraz Oliver Smithies za odkrycie zasad wprowadzania zmian genowych u myszy przy użyciu komórek macierzystych. W 2007 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny otrzymało trzech naukowców. […]