Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki

2016 Duncan Haldane, John M. Kosterlitz, David J. Thouless

Szwedzka Królewska Akademia Nauk w 2016 roku przyznała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki trzem naukowcom. Połowę nagrody pieniężnej otrzymał David J. Thouless, a drugą część przyznano wspólnie Duncanowi M. Haldane?owi i Johnowi M. Kosterlitzowi. Nagrodę […]

2015 Takaaki Kajita, Arthur B. McDonald

Nagrodę otrzymali Takaaki Kajita i Arthur B. McDonald za odkrycie masy neutrin. W 2015 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymali Takaaki Kajita i Arthur B. McDonald. Komisja noblowska przyznająca nagrodę uhonorował ich za badanie […]

2014 Isamu Akasaki, Hiroshi Amano, Shuji Nakamura

Nagrodę otrzymali Isamu Akasaki, Hiroshi Amano oraz Shuji Nakamura za „opracowanie efektywnych diod świecących niebieskim światłem?. W 2014 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymali Isamu Akasaki, Hiroshi Amano oraz Shuji Nakamura. Komisja przyznająca nagrodę […]

2013 Peter Higgs i Francois Englert

Nagrodę otrzymali Peter Higgs i Francois Englert za zrozumienie mechanizmu powstawania masy i przewidzenie istnienia tzw. cząstki Higgsa. W 2013 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymali Peter Higgs i Francois Englert. Komisja przyznająca nagrodę […]

2012 Serge Haroche, David J. Wineland

Nagrodę otrzymali Serge Haroche i David J. Wineland za badania i przełomowe eksperymenty pozwalające na pomiar oraz manipulację pojedynczych układów kwantowych. W 2012 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymali Serge Haroche i David J. […]

2011 Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt, Adam G. Riess

Nagrodę otrzymali Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt oraz Adam G. Riess za odkrycie przyśpieszającej ekspansji wszechświata. W 2011 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymali Saul Perlmutterm, Brian P. Schmidt oraz Adam G. Riess za […]

2010 Andre Geim, Konstantin Novoselov

Nagrodę otrzymali Andriej Gejm oraz Konstantin Nowosiołow za swoje badania nad grafenem. W 2010 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymali Andriej Gejm oraz Konstantin Nowosiołow. Komisja przyznająca nagrodę doceniła ich przełomowe badania nad alotropową […]

2009 Charles Kuen Kao, Willard Sterling Boyle oraz George Elwood Smith

Nagrodę otrzymał Charles Kuen Kao za pracę nad światłowodami oraz Willard Sterling Boyle i George Elwood Smith za sensor CCD. W 2009 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymało trzech naukowców. Byli to Charles Kuen […]

2008 Yoichiro Nambu, Makoto Kobayashi, Toshihide Maskawa

Nagrodę otrzymali Yoichiro Nambu za wyjaśnienie mechanizmu rządzącego spontanicznym łamaniem symetrii w fizyce cząstek elementarnych oraz Makoto Kobayashi i Toshihide Maskawa za odkrycie pochodzenia rozbitej symetrii. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 2008 roku otrzymało […]

2007 Albert Fert, Peter Grünberg

Nagrodę otrzymali Albert Fert i Peter Grünberg za odkrycie gigantycznego magnetooporu. W 2007 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymali Albert Fert oraz Peter Grünberg za odkryty w 1988 roku gigantyczny magnetoopór. Albert Fert urodził […]