Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii

1996 James Mirrlees, William Vickrey

Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1996 roku otrzymali James Mirrlees oraz William Vickrey. Zostali oni docenieni w ten sposób za wkład mający fundamentalne znaczenie dla ekonomicznej teorii bodźców w warunkach […]

1995 Robert Lucas Jr

W 1995 roku Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymał Robert Lucas Jr. Otrzymał on owo prestiżowe wyróżnienie za wkład w rozwój oraz zastosowanie hipotezy racjonalnych oczekiwań, a przez to przekształcenie analizy […]

1994 Reinhard Selten, John Nash Jr, John Harsanyi

W 1994 roku Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymali Reinhard Selten, John Nash Jr oraz John Harsanyi. Niniejsze wyróżnienie spotkało ich za niespotykaną do tej pory analizę równowagi w teorii gier […]

1993 Robert Fogel, Douglas North

W 1993 roku Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymali Robert Fogel oraz Douglas North. Komitet przyznający nagrodę uhonorował ich za ich niewątpliwy wkład w odnowę historii gospodarczej przez zastosowanie teorii ekonomii […]

1992 Gary Becker

W 1992 roku Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymał Gary Becker. Został on nagrodzony za rozszerzenie zakresu analizy mikroekonomicznej na obszerny zakres ludzkich interakcji i zachowań. Do takowych zachowań włączył również […]

1991 Ronald Coase

W 1991 roku Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymał Ronald Coase. Został on nagrodzony za odkrycie, a następnie wyjaśnienie wpływu praw własności i kosztów transakcyjnych na strukturę instytucjonalną, a także działanie […]

1990 Harry Markowitz, Merton Miller, William Sharpe

W 1990 roku Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymali Harry Markowitz, Merton Miller oraz William Sharpe. Zostali oni nagrodzeni za swoje innowacyjne prace w dziedzinie teorii ekonomii finansowej. Harry Max Markowitz jest […]

1989 Trygve Haavelmo

Nagrodę otrzymał Trygve Haavelmo za wyjaśnienie podstaw ekonomii na podstawie rachunku prawdopodobieństwa oraz analizy równoczesnych struktur ekonomicznych. W 1989 roku Nagrodą Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii został uhonorowany Trygve Haavelmo. Komisja przyznająca […]

1988 Maurice Allais

Nagrodę otrzymał Maurice Allais za „pionierski wkład w teorię rynków i efektywnego wykorzystywania zasobów?. W 1988 roku Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych otrzymał Maurice Allais. Komisja przyznająca nagrodę uhonorowała go […]

1987 Robert Merton Solow

Nagrodę otrzymał Robert Merton Solow za „wkład w teorię wzrostu gospodarczego”. W 1987 roku Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych otrzymał Robert Merton Solow. Komisja przyznająca nagrodę doceniła ekonomistę za jego […]