Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii

2006 Edmund S. Phelps

Nagrodę otrzymał Edmund Strother Phelps za analizę zależności międzyokresowych w polityce makroekonomicznej. W 2006 roku Nagrodą Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii został uhonorowany Edmund Strother Phelps za swoją analizę odnoszącą się do […]

2005 Robert J. Aumann, Thomas C. Schelling

Nagrodę otrzymali Israel Robert John Aumann i Thomas Crombie Schelling za pracę nad zastosowaniem teorii gier do m. in. mikroekonomii. W 2005 roku Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii dostali Israel Robert […]

2004 Finn E. Kydland, Edward C. Prescott

Nagrodę otrzymali Finn E. Kydland i Edward C. Prescott za ich wkład w rozwój makroekonomii dynamicznej. W 2004 roku Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii dostali Finn E. Kydland i Edward C. […]

2003 Robert F. Engle III, Clive W.J. Granger

Nagrodę otrzymał Robert F. Engle za model ARCH oraz Clive W. J. Granger za analizę ekonomiczną szeregów czasowych ze wspólnymi trendami. W 2003 roku Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii przypadła w […]

2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith

Nagrodę otrzymał Daniel Kahneman za wykorzystanie badań psychologicznych w ekonomii oraz Vernon L. Smith za uczynienie eksperymentów laboratoryjnych narzędziem doświadczalnym analizy ekonomicznej. W 2002 roku Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii została […]

2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz

Nagrodę otrzymali George A. Akerlof, A. Michael Spence i Joseph E. Stiglitz za analizę rynku cechującego się asymetria informacji. W 2001 roku Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii została wręczona trzem naukowcom. […]

2000 James J. Heckman, Daniel L. McFadden

Nagrodę otrzymał James Heckman za wkład w rozwój teorii oraz metod analizowania prób selektywnych oraz Daniel McFadden za rozwój analizowania wyborów dyskretnych. W 2000 roku Nagrodą Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii zostali […]

1999 Robert Mundell

Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1999 roku otrzymał Robert Mundell. Został on uhonorowany za analizę polityki fiskalnej i pieniężnej w warunkach różnorakich reżimów kursów wymiany oraz wnikliwą analizę optymalnych obszarów […]

1998 Amartya Sen

Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1998 roku otrzymał Amartya Sen. Został on w ten sposób doceniony za swój niebanalny wkład w ekonomię dobrobytu. Amartya Sen jest ekonomistą indyjskim. Urodził się […]

1997 Robert Merton, Myron Scholes

Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1997 roku otrzymali Robert Merton oraz Myron Scholes. Komitet przyznający ową nagrodę docenił ich niezwykle nowatorską metodę, jaką wymyślili dla wyznaczania wartości instrumentów pochodnych. Robert […]