Nagroda Nobla w dziedzinie chemii

1986 Dudley Robert Herschbach, Yuan Tseh Lee, John Charles Polanyi

Nagrodę otrzymali Dudley Robert Herschbach, Yuan Tseh Lee i John Charles Polanyi za „wkład w prace związane z poznaniem dynamiki elementarnych procesów chemicznych”. W 1986 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymali Dudley Robert Herschbach, […]

1911 Maria Curie Skłodowska

Maria Curie – Skłodowska została dwukrotnie uhonorowana Nagrodą Nobla: W dziedzinie fizyki w 1903 r. wraz z mężem Piotrem Curie oraz Becquerelem za prace nad promieniotwórczością. W dziedzinie chemii 1911 r. za rozwój chemii dzięki […]