Nagroda Nobla w dziedzinie chemii

2016 Ben Feringa, Jean-Pierre Sauvage, Fraser Stoddart

W 2016 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii przyznano trzem naukowcom. Laureatami zostali Jean Pierre-Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart oraz Bernard R. Feringa. Nagrodzeni zostali za stworzenie i syntezę maszyn molekularnych, które będą najprawdopodobniej wykorzystywane […]

2015 Tomas Lindahl, Paul Modrich, Aziz Sancar

Nagrodę otrzymali Tomas Lindahl, Paul Modrich i Aziz Sancar za „wyjaśnienie działania mechanizmów, dzięki którym komórki są w stanie naprawiać stale powstające uszkodzenia DNA”. W 2015 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymali Tomasa Lindahl, […]

2014 Eric Betzig, William E. Moerner, Stefan W. Hell

Nagrodę otrzymali Eric Betzig, William E. Moerner oraz Stefan W. Hell za „pracę nad mikroskopem fluorescencyjnym wysokiej rozdzielczości”. W 2014 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymali Eric Betzig, William E. Moerner oraz Stefan W. […]

2013 Martin Karplus, Michael Levitt i Arieh Warshel

Nagrodę otrzymali Martin Karplus, Michael Levitt i Arieh Warshel za stworzenie wieloskalowych modeli dla złożonych systemów chemicznych. W 2013 Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymali Martin Karplus, Michael Levitt i Arieh Warshel. Zostali oni nagrodzeni […]

2012 Robert Lefkowitz, Brian Kobilka

Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymali Robert Lefkowitz i Brian Kobilka za badania nad receptorami sprzężonymi z białkami G. W 2012 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymali Robert Lefkowitz i Brian Kobilka. Zostali oni […]

2011 Dan Shechtman

Nagrodę otrzymał Daniel Shechtman za odkrycie kwazikryształów. W 2011 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymał Daniel Shechtman za odkrycie kwazikryształów, których wyjątkowość polega na tym, że układy atomów są w nich upakowane w sposób […]

2010 Richard F. Heck, Ei-ichi Negishi, Akira Suzuki

Nagrodę otrzymali Richard Heck, Ei-ichi Negishi oraz Akira Suzuki za opracowanie metody pozwalającej na tworzenie skomplikowanych cząsteczek organicznych. W 2010 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymali Richard Heck, Ei-ichi Negishi oraz Akira Suzuki. Komisja […]

2009 Venkatraman Ramakrishnan, Thomas Steitz i Ada Yonath

Venkatraman Ramakrishnan, Thomas Steitz i Ada Yonath otrzymali nagrodę za badania prowadzone nad rybosomami. W 2009 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymało trzech naukowców. Byli to Venkatraman Ramakrishnan, Thomas Steitz i Ada Yonath. Nagrodę […]

2008 Osamu Shimomura, Martin Chalfie, Roger Y. Tsien

Nagrodę otrzymali Osamu Shimomura, Martin Chalfie i Roger Y. Tsien za odkrycie zielonych białek fluorescencyjnych. W 2008 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymało trzech naukowców a mianowicie Osamu Shimomura, Martin Chalfie oraz Roger Y. […]

2007 Gerhard Ertl

Nagrodę otrzymał Gerhard Ertl za badanie procesów chemicznych zachodzących na powierzchniach stałych. W 2007 roku Nagrodą Nobla został uhonorowany Gerhard Ertl. Komitet noblowski docenił jego wkład w badania nad powierzchniami ciał stałych oraz procesami na […]