2016 Oliver Hart, Bengt Holmström

Wprawdzie ekonomia nie jest dziedziną ustaloną przez fundatora prestiżowych nagród Alfreda Nobla, to zostaje przyznawana najbardziej wybitnym jednostkom z tego zakresu nauki. W 1986 roku centralny Bank Szwecji (Riksbank) ufundował je w 300. rocznicę swojej działalności. Laureata wybiera grono złożone z profesorów ekonomii Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. W tym roku Nagroda trafiła w ręce Olivera Harta i Bengta Holmströma.

Obaj naukowcy zostali uhonorowani za badania w dziedzinie teorii kontraktów. Będą one miały znaczenie dla zrozumienia rzeczywistych kontraktów i instytucji, a także wynikających z ich działalności pułapek. Teoria, nad którą pracowali, poruszała kwestię wynagradzania w formie premii czy opcji zakupu akcji menagerów firm, stałych pensji i wynagradzania w zależności od efektów pracy pracowników medycznych i strażników więziennych, a także podlegania publicznym lub prywatnym władzom dostawców usług publicznych (szkół, szpitali, więzień, itp.).

Olivier Hart urodził się w 1948 roku. Obecnie jest profesorem na Harvardzie, jednak swoją karierę naukową rozpoczął w King College w Cambridge, gdzie w 1969 roku zdobył licencjat. Doktorat z ekonomii robił zaś na Uniwersytecie w Princeton. Pracował jako wykładowca w London School of Economics oraz na kilku amerykańskich uczelniach wyższych. Obejmował również stanowisko prezesa Amerykańskiego Stowarzyszenia Prawa i Ekonomii i wiceprezesa Amerykańskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Bengt Holmstrom urodzony został w 1949 roku w Helsinkach. Ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Helsińskim w 1972 roku, a sześć lat później obronił doktorat z ekonomii na Uniwersytecie w Stanford w Kalifornii. Podejmował pracę akademicką na Uniwersytecie w Yale, a także w licznych firmach i insynuacjach. Był członkiem zarządu Nokii. Obecnie współpracuje z Massachusetts Institute of Technology.Temat Noblistów i Nagrody Nobla nie jest Ci obcy? Dodaj swój komentarz!