2010 Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen, Christopher A. Pissarides

Nagrodę otrzymali Peter Diamond, Dale Mortensen oraz Christopher Pissarides za analizę problemów dręczących rynek pracy.

W 2010 roku Nagrodą Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii zostali uhonorowani Peter Diamond, Dale Mortensen oraz Christopher Pissarides. Komisja przyznająca wyróżnienie doceniła ich prace w dziedzinie analizy problemów rynku pracy.

Peter Arthur Diamond urodził się 29 kwietnia 1940 roku. Jest amerykańskim ekonomistą. Jest profesorem MIT (Massachusetts Institute of Technology). Pracował, jako doradca Advisory Council on Social Security.

Dale Thomas Mortensen amerykański ekonomista urodzony 2 lutego 1939 roku. Stopień doktora ekonomi otrzymał na Carnegie Mellon University. Od 1965 roku jest profesorem Northwestern University. Piastuje również stanowisko na University of Aarhus W Danii. Prowadzi badania nad makroekonomią, pracą oraz teorią gospodarczą.

Christopher Antoniou Pissarides urodził się 20 lutego 1948 roku w stolicy Cypru Nikozji. Jest brytyjskim ekonomistą pochodzenia cypryjskiego. Pracuje na London School of Economics. Jego badania obejmują tematy dotyczące makroekonomii a w szczególności odnoszące się do pracy, wzrostu gospodarczego i polityki ekonomicznej.Temat Noblistów i Nagrody Nobla nie jest Ci obcy? Dodaj swój komentarz!