2000 James J. Heckman, Daniel L. McFadden

Nagrodę otrzymał James Heckman za wkład w rozwój teorii oraz metod analizowania prób selektywnych oraz Daniel McFadden za rozwój analizowania wyborów dyskretnych.

W 2000 roku Nagrodą Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii zostali uhonorowani James Heckman za rozwój teorii i metod stosowanych do analizy statystycznej zachowań poszczególnych osób oraz gospodarstw domowych a także Daniel McFadden za opracowanie teorii i metod analizowania wyborów drobnych uczestników rynku.

James Heckman jest ekonomistą i matematykiem amerykańskim. Urodził się 19 kwietnia 1944 roku w Chicago. Jest profesorem ekonomii na Uniwersytecie w Chicago (od 1977 roku), a także należy do Narodowej Akademii Nauk w Waszyngtonie oraz Amerykańskiej Akademii Umiejętności w Bostonie.

Daniel McFadden to amerykański ekonomista. Urodził się 29 lipca 1937 roku w Raleigh. Jest profesorem na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz dyrektorem Econometrics Laboratory. Przez kilkanaście lat wykładał na Massachusetts Institute of Technology oraz był kierownikiem tamtejszego Statistics Center.Temat Noblistów i Nagrody Nobla nie jest Ci obcy? Dodaj swój komentarz!