Nagrody Nobla 2013

W październiku rozpoczęte zostało przyznawanie Nagród Nobla w 2013 roku. Poznaliśmy pierwszych tegorocznych Noblistów. Pierwszą kategorią nagród jest medycyna lub fizjologia.

Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii
Laureaci: James E. Rothman, Randy W. Schekman i Thomas C. Suedhof
Nagrodzeni za: odkrycie mechanizmu organizacji transportu wewnątrz komórki

Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki
Laureaci: Peter Higgs i Francois Englert
Nagrodzeni za: zrozumienie mechanizmu powstawania masy i przewidzenie istnienie tzw. cząstki Higgsa

Nagroda Nobla w dziedzinie chemii
Laureaci: Martin Karplus, Michael Levitt i Arieh Warshel
Nagrodzeni za: stworzenie wieloskalowych modeli dla złożonych systemów chemicznych

Literacka Nagroda Nobla
Laureatka: Alice Ann Munro
Nagrodzona jako: ?mistrzyni współczesnego opowiadania?

Pokojowa Nagroda Nobla
Laureat: Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej
Nagrodzona za: zakrojone na szeroką skalę działania zmierzające do eliminacji broni chemicznej

Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii
Laureaci: Robert J. Shiller, Eugene Fama i Lars Peter Hansen
Nagrodzeni za: badania empiryczne cen aktywów

Gratulujemy wszystkim tegorocznym laureatom Nagrody Nobla.Temat Noblistów i Nagrody Nobla nie jest Ci obcy? Dodaj swój komentarz!