1990 Joseph E. Murray, E. Donnall Thomas

W roku 1990 Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny otrzymali Joseph E. Murray oraz E. Donnall Thomas. Zostali oni uhonorowani tą prestiżową nagrodą za odkrycia, które dotyczyły transplantacji narządów i komórek w leczeniu chorób u ludzi.

Joseph Murray jest chirurgiem amerykańskim. Urodził się 1 kwietnia 1919 roku w Massachusetts. Uczęszczał na Harvard Medical School. Po studiach wstąpił do armii gdzie kontynuował naukę chirurgii na Valley Forge General Hospital w Pensylwanii. Jako pierwszy przeprowadził w 1954 roku udaną operację przeszczepu nerki. Na emeryturę przeszedł w 1986 roku, jako profesor na Harvard Medical School. W roku 2001 opublikował swoją autobiografię.

Edward Donnall (Don) Thomas jest lekarzem amerykańskim. Urodził się 15 marca 1920 roku. E. Donnall Thomas studiował na University of Texas w Austin. Jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu w Waszyngtonie. Poza tym jest emerytowanym dyrektorem wydziału badań klinicznych w Centrum Badań Nowotworowych imienia Freda Hutchinsona.Temat Noblistów i Nagrody Nobla nie jest Ci obcy? Dodaj swój komentarz!